Oppbyggingsbeskjæring
 

Nå legges grunnlaget
for kronens utvikling.

Plan:
Ønsker man å kunne gå under treet, eventuelt ha sikt under det, skal det ha en maksimumshøyde, fungere som et vern mot vind og innsyn men slippe solen inn, skal det være alletrær som kan kjøres ved siden av?

Harmoni:
Trær vokser ikke alltid på den mest hensiktsmessige måte, naturen er med andre ord ikke helt perfekt, sett fra et urbant behov. Noen trær utvikler lett spisse vinkler på greinene. Disse kan med tiden brekke ut og muligens treffe noe de ikke burde treffe. Dessuten etterlates stygge sår som med tiden kan gi svakheter i selve stammen.

Andre problemer er kryssende greiner som sliter på hverandre og åpner for infeksjoner. Enkelte arter lager lett to konkurrerende topper som på sikt kan brekke ut og gjøre ubotelig skade på et staselig tre. Greinene bør også være så jevnt fordelt som mulig på stammen, slik utvikles et vakkert og sunt tre. For å få dette til er det en stor fordel å begynne tidlig, små sår er små problemer, mens store sår er det motsatte.

 
Hvor ofte skal oppbyggingsbeskjæring foretas? Så ofte som nødvendig. Artene har stor variasjon i vekstkraft fra 10 cm til 2 m i året, så dette avgjøres i hvert tilfelle. Det er mulig å sette opp en plan for neste beskjæring vurdert ut fra det aktuelle treet.