Planting
 

Årstid:
Våren foretrekkes. Rett før trærne våkner til liv, når frostnettene begynner å gi seg, egner det seg best å plante. En lang vekstsesong gjør at treet får etablert seg før høsten og dvalen setter inn. Jorda blir tørrere når vårsola får tak og de store nedbørsmengdene er vanligvis i ferd med å gi seg da. Dersom jorda er for våt blir den kompakt og slipper verken gasser ut eller inn. Røttene puster, de bruker oksygen og slipper ut karbondioksid.

Jord:
Kvaliteten varierer like mye som plantenes krav til jorda varierer. Det er stort sett mulig å finne et tre som passer til jordtypen på stedet, så sant den ikke er forurenset med for eksempel oljeprodukter og store mengder salter. Jordtypen er svært viktig for treets sunnhet.

Planting:
Sist men ikke minst, er rett plantedybde helt nødvendig for at treet skal etablere seg og vokse inn i omgivelsene. Et stort tre kan koste flere tusen kroner og flere års arbeid å oppfostre. Da er det synd om siste bit ikke gjøres riktig. Generelt har store trær større problemer med å etablere seg enn små. Det bør også vurderes å fjerne gamle stubber dersom de finnes i umiddelbar nærhet til nyetableringer ettersom disse kan utgjøre en smitterisiko med aggressive råtesopper. På mager jord kan tilførsel av mycorhiza, en symbiotisk sopp, være med på å hjelpe treet med næringsopptak

E-plante
Klikk her for å lese mer om E-planter.

 
Jeg kan tilby både vurdering av jord, henting av planter, planting, oppbinding og tilførsel av mycorhiza.