Forside
  Tjenester
  Advarsel
  Bakgrunn
 
  Kontakt
   
 
Trepleie Sørlandet
Kristian Køvener
Gjervollstadveien 264
4517 Mandal

Tlf: 951 17 616
Org.nr: 988 715 433

trepleie@gmail.com
 
     
 
Skjøtsel av gamle styvingstrær
 
 
 
 

Lauving, dvs. sanking av kvister og greiner med lauv, er en eldgammel driftsform knyttet til husdyrhold. Trærne ble gjerne holdt nede i grei arbeidshøyde, men høye nok til at dyra ikke kunne beite dem. Samtidig fikk enga, som ofte fylte arealet mellom trærne, tilstrekkelig lys og rom til at også denne delen forble produktiv og både kunne beites og slås. I moderne tid er det gjort analyser av næringsinnholdet av både karbohydrat, protein og mineraler som avslører lauv, spesielt fra ask og alm, som høyverdig for, overlegent gresset. Årsaken til at lauv, ferskt eller tørket, ikke lenger nyttes i nevneverdig grad, utover det dyra selv finner på beite, har praktiske årsaker, knyttet til effektivitet og kostnader. Likevel står fremdeles gamle, levende kulturminner, slike som almen under, med erindring fra sin barndom om blokade og barkebrødstid under Napoleonskrigene.

 

Treet i sin naturlige form, etter minst 30 år uten styving. Tradisjonelt ble styvingen gjennomført med noen års mellomrom, gjerne hvert 5.-8. år, avhengig av boniteten og treets vekstkraft. Både lauv, ved og virke ble produsert på disse "evighetstrærne"
     

Tilbakeskåret, "snauklipt", men med stubber av ung ved fulle av sovende knopper, klare til å bryte neste vår. Både det reduserte vindfanget, samt fornyelse av skuddkraft bidrar til at trærne kan oppnå en betydelig alder da de er mindre utsatt for stormvelt/brekkasje og opprettholder vitaliteten lenger. Denne alma er en del høyere enn vanlige styvingstrær, men det forhindret ikke eieren fra å komme til topps, ved hjelp av 3 stiger. Muligens er dette også forklaringen på hvorfor det er over 30 år siden siste topptur.
 

Under meg er en åpning i stammen som i flere år har vært bosted for ei kattugle. Slike trær er hele univers, med plass til mye og variert liv..
 
     
 
 
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Medlem av :

   
   
   
Copyright © Trepleie Sørlandet 2014