Forside
  Tjenester
  Advarsel
  Bakgrunn
 
  Kontakt
   
 
Trepleie Sørlandet
Kristian Køvener
Gjervollstadveien 264
4517 Mandal

Tlf: 951 17 616
Org.nr: 988 715 433

trepleie@gmail.com
 
     
 
Sørlandseik
 
 
 
 
 

Verdifull skog med plass til liv.


Eik på vei opp under linje.


Trær i familiegrupper.


Gran byr på lite, bortsett fra skygge.


Or er ofte rettstammet, vokser
raskt og gjødsler jorda.


Historie:
For noen hundre år siden, dekket eika store deler av kysten langs Sørlandet. Dette noble treet var høyt verdsatt for sin styrke og var datidens panser i danskenes krigsskip. Det var et så strategisk viktig byggemateriale at det ble forbud mot eksport til danskenes fiende, England. Likevel klarte engelskmennene å legge København i ruiner, takket være sin engelske eik, selve bærebjelken i imperiet. Danskene la derimot Sørlandets stolte eikeskoger i ruiner, men treet er på fremmarsj igjen og med litt hjelp kan det få en ny rennesanse, noe det helt klart fortjener.

Hvorfor:
Eik er et verdifullt treslag både for skogeier og dyreliv. Kvaliteten på virket er det få andre treslag som kan konkurrere med og gjør det i så måte svært anvendelig. Kvalitet og anvendelighet er to viktige faktorer som avgjør pris. I dag hentes mye av harde tresorter fra regnskogen, men med dagens avvirking vil den ressursen dessverre se sin ende om noen tiår. Regnskogens evne til å reprodusere seg, er begrenset fordi jorden ofte er næringsfattig og mesteparten av det organiske materialet som er en viktig del av kretsløpet, er bundet opp i plantene. Etterspørselen etter harde tresorter må i så måte dekkes fra andre kilder. Sørlandseika kan igjen gå inn i en ny gullalder, forhåpentligvis også på eikas premisser denne gangen. En tredje faktor som er verd å nevne, er treets betydning for viltet. Sammen med beitemuligheter i skogen, er eikenøttene en verdifull ressurs for mange dyr. Uansett om man er interessert i jakt eller rekreasjon, er eika viltets tre.

Hvordan:
120 år er lang tid å vente på eika. 60 år er bedre. La meg forklare. I USA har blandede plantinger med tulipantre og or gitt gode resultater. Or samler nitrogen fra luften ved hjelp av bakterier i knoller på røttene. Nitrogen er ofte et begrenset næringsemne i skogen, derfor kan or gi bedre vekst og vitalitet som en grønngjødslingsplante. Blandede plantinger kan være positiv på flere måter:

  1. Mer vitale trær, raskere vekst.
  2. Or vokser raskere enn eik i ungdomsårene og gir konkurranse, slik at eika satser mer på toppskuddet enn sidegreinene, noe som gir mindre kvist i virket.
  3. Med tiden vil eika, som blir et større tre enn ora, vokse over hodet på sin konkurrent. Da vil ora være hogstmoden og den fine, røde veden tas ut, ca. 60 år gammel. Eika får gode muligheter til å bli feit og god de resterende 60 årene med utvidet plass og oppgjødslet jord.

Hvor:
Eik er et tre som klarer seg mange steder, men på vassjuk eller for tørr jord liker den seg dårlig. I sørvendte helninger blir den kraftig og vokser raskere, men jeg har også sett den klare seg bra sammen med gran i nordvest vendte lier.

Klimaendringer:
Klimaforskere anbefaler også at det satses på trær med dype rotsystemer som står seg bedre mot kraftig vind, fordi det regnes som sannsynlig at både vindhastigheten og hyppigheten av stormer kommer til å øke i årene fremover. Eik er statistisk sett et av Europas aller mest stormsikre trær, både når det gjelder rotvelt og brekkasje. Svenskenes furu- og granskoger ble rasert i Sør-Sverige, min påstand er at det samme ikke ville skjedd med eik.

 
     
 
Så langt det lar seg gjøre, skal jeg skaffe lokalt produserte eik og or til planting. Jeg tilbyr også uttak og salg av spesielt gran, sitkagran og edelgran(web-lenke til fremmede treslag under advarsel) med påfølgende planting av eik og or. Mitt hovedmål er å øke andelen løv på bekostning av nåletrær, fordi jeg mener det gir oss i sør et konkurransefortrinn samt et rikere plante- og dyreliv til glede for alle.
 
     
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Medlem av :

   
   
   
Copyright © Trepleie Sørlandet 2014