Forside
  Tjenester
  Advarsel
  Bakgrunn
 
  Kontakt
   
 
Trepleie Sørlandet
Kristian Køvener
Gjervollstadveien 264
4517 Mandal

Tlf: 951 17 616
Org.nr: 988 715 433

trepleie@gmail.com
 
     
 
Tomterydding / bevaring av trær
 
 
 
 

Landskapet:
Fjerning av vegetasjon og tynning av busker og trær kan være nødvendig i nye byggefelt for å få tilstrekkelig lys inn på eiendommen og inn i huset. Ofte er det ønskelig å bevare spesielt vakre trær som stod i den tidligere skogen. Heving av kronen, fjerning av døde greiner og tilpasning av treets form på treets premisser til nye elementer som veier og bygninger, kan være svært vellykket og skape intimitet og et hyggelig miljø. Samarbeid med naturen lønner seg.

Hensyn:
Et stort tre i skogen kan bli tuntre i byggefeltet, men hvis det blir tatt avgjørelser om at en del av vegetasjonen skal bevares, krever det en del hensyn. Selv om trær ser ut til å være svært hardføre, har de også sine begrensninger. Det tar ofte flere år før skaden kommer til uttrykk og når den først har skjedd, vil det skadde treet for hvert år utgjøre en stadig større sikkerhetsrisiko for folk og omkringliggende verdier. Vær også oppmerksom på at trærne tilpasser seg hverandre og hvis de plutselig blir eksponert for kraftig vind etter at annen vegetasjon som tidligere gav le, er fjernet, kan rotvelt bli resultatet.

Husk:
Det tar 5 minutter å felle et tre og 100 år for å vokse opp.

 
     
 
Jeg gjør vurdering av verneverdig vegetasjon som skal inngå som nøkkelelementer i områdets grøntareal, lager plan for beskyttelse av plantene under anleggsarbeidet som også inkluderer fjerning av greiner slik at maskiner kommer uhindret frem, oppfølging av trærne med tilførsel av næring slik at de får en erstatning for sitt tapte livsgrunnlag og tilpasning av et ”vilt” tre frem mot et presentabelt ”trivselstre” for området.
 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Medlem av :

   
   
   
Copyright © Trepleie Sørlandet 2014