Bakgrunn
 

Natur- og miljøvern,
Høgskolen i Telemark, Bø

Studiet gav meg en generell teoretisk innsikt i økologi, biologi og kjemi og ble utgangspunktet for min videre interesse for praktisk arbeid.

Tre- og landskapspleie,
Merrist Wood College, England

Praktisk undervisning i pleie av trær med profesjonelt utstyr til beskjæring, klatring, plantelære samt en teoretisk del om trærs fysiologi og oppbygging. I tillegg studerte jeg design av engelske hager som inkluderte tegning og bygging med stein, planteformering og jordlære.

Praktisk erfaring
Min praktiske erfaring omfatter arbeid i England som trepleier og anleggsgartner i Norge. Interessen for trær er nedarvet og overlevert gjennom generasjoner i familien og jeg vokste opp med trær som altomfattende, levende skapninger, som er så mye mer enn økonomiske og materielle kilder.